მედიაგარემო 2021 წლის არჩევნებამდე და შემდგომ" საფრთხეები და მხარდამჭერი ინსტრუმენტები (კვლევა)

ავტორები: მარიამ გერსამია, მაია ტორაძე; Authors: Mariam Gersamia, Maia Toradze

მედიაგარემო 2021 წლის არჩევნებამდე და შემდგომ" საფრთხეები და მხარდამჭერი ინსტრუმენტები (კვლევა)

Study conducted by Media and Communication Educational and Research Center (MCERC) determined features which best corresponded with the 2021 elections media environment in Georgia. Research highlights threats and challenges that employees in the media sphere faced during the pre-& post-election period and attempts to answers the question of how much political polarisation and crises affect the media. Research contains recommendations on creating a safe and supportive media environment. The study was conducted with the support of the Friedrich Naumann Foundation’s South Caucasus Office and the Federal Republic of Germany’s Federal Foreign Office.

See the online version of the research: https://bit.ly/3HJ32CG